Schoolkinderen zingen Meertalig

Schoolkinderen zingen Meertalig is een pilot project dat de Fanfare van het Vuur in 2016 heeft opgezet. Twee scholen, de Rietendakschool en het Mozaïek (taalschool voor kinderen van vluchtelingen en migranten) deden mee met groep 5. De Fanfare schakelde als extra professional Jonas Bisquert in, die voor Stichting de Vrolijkheid, muzieksessies met zowel kinderen als volwassenen leidt in het AZC.

De kinderen selecteerden liedjes uit hun land van herkomst. Vier liedjes zijn samen ingestudeerd,  begeleid door de Fanfare. Na een optreden in de wijk in juni, vond een tweede optreden plaats bij de opening van het DRONGO talenfestival in Utrecht, ten overstaan van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Het Mozaïek heeft de pilot aangegrepen om het muziekonderwijs in de school op een hoger niveau te brengen. Een subsidieaanvraag gericht op deskundigheidsbevordering is ingediend bij het programma Muziekimpuls van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De pilot wordt uitgebreid, met onder andere aandacht voor de betekenis van muziek in verschillende tradities en uitleg over klanken en muziekvormen. De docenten worden gecoacht om de muzieklessen over te nemen.