Babylopia

Het project Babylopia is een vervolg op een samenwerking van de Fanfare met het DRONGO Talenfestival. Daar opende Fanfare van het Vuur het festival met een groot, uitnodigend en verbroederend zangspektakel. Zie hiernaast de video hiervan.

In Babylopia ontmoeten Utrechters met verschillende taalachtergronden elkaar in een lied dat door de input van de deelnemers groeit en van inhoud verandert. Babylopia omvat een meerjarig traject, tussentijdse presentaties en mondt uit in een grootse presentatie in 2022. Utrecht viert dan het heuglijke feit dat zij al 900 jaar stadsrechten mag dragen.

De naam Babylopia verwijst naar het lied ‘Rivers of Babylon’, waarvan we het refrein hebben ‘hertaald’ met begroetingen in verschillende talen. Het refereert ook naar Babylon met zijn beroemde toren: de plek waar alle talen zijn ontstaan. En naar ‘utopia’: wij scheppen een muzikale wereld waarin taalverscheidenheid geen belemmering vormt, maar juist verbind en samen gevierd word met zang.

Het doel van Babylopia is het leggen van verbindingen met én tussen inwoners van Utrecht met taal als instrument en muziek als bindmiddel. Er worden meer dan 100 talen gesproken in Utrecht en die rijkdom wordt gevierd in Babylopia. Zoveel mogelijk verschillende talen van Utrechters komen samen in één lied.

Fanfare van het Vuur bouwt verder aan dit oneindige lied met alle talen die in Utrecht gesproken worden. Daarvoor doen we een oproep aan zingende inwoners van Utrecht om, met hulp van ons, een nieuw couplet te maken in hun eigen moedertaal. Dus wil je ons helpen ons lied te verrijken met jouw moedertaal? En samen met ons optreden op verschillende podia in Utrecht? Stuur dan een mail naar info@fanfarevanhetvuur.nl